O Darině

Učím se poznávat život do hloubky a jít po své cestě s láskou a radostí. A právě díky homeoterapii můžu domnělé překážky na své cestě transformovat v pochopení a přijetí. S radostí budu učitel i na vaší cestě, abyste mohli prožívat svůj život plni zdraví, radosti a lásky. 

Jsem velice zvědavá a veselá ženská, která má ráda přirozenost a jednoduchost. Vždy jsem hledala pravdu a smysl života, který mě neuvěřitelně fascinuje. 

Vždycky jsem se chtěla poznat se vším, co má podstata ztělesňuje. A nyní učím druhé poznávat, kdo jsou, aby mohli své domnělé překážky v životě jako jsou třeba:

  • nemoci
  • vztahové problémy
  • neschopnost uplatnit se a využít svůj potenciál
  • pracovní problémy
  • cokoliv, co považujeme za překážku v životě

Transformovat v pochopení a přijetí a tím otevřeli dveře změně a posunuli se na své životní cestě. 

Tohle byla vždy touha mého srdce, jednoduše a s láskou pomáhat sobě a ostatním ke zdraví, radosti, štěstí a pochopení.

A právě homeoterapie mi dala k tomu skvělý nástroj, jak tuto touhu proměnit ve skutečnost. 

Kdo jsem?

Příběh Dariny o tom, jak k homeoterapii přišla

Snad od pravěku jsem přemýšlela, co já vlastně v tomto životě budu dělat. Jak se uplatním? Pořád jsem nevěděla, kam se hnout. Byla jsem totiž dobrá ve všem. Nebo spíše výchova mých rodičů mě k tomu vedla, být nejlepší ve všem.

To mi ale způsobilo zmatek. 

Věděla jsem, že až tak dobrá ve všem nejsem. Jen prostě vím, jak to ve škole udělat, aby to tak vypadalo. Věděla jsem, co na kterého učitele platí (byla jsem bystrá a chytrá). 

Prostě umím naslouchat, pozorovat a pochopit chování druhých. Díky tomu pak s nimi dokážu jednat tak, aby se cítili přijímáni a v pořádku takoví, jací jsou. 

Přizpůsobivost mi šla vždy. Ta mi ale nikdy nepřinesla odpověď na to, kým mám být.

To kdo jsem, jsem hledala vždy a hledám vlastně pořád. Já sama jsem jedno velké mistrovské dílo, na kterém neustále pracuji a na kterém pomáhám pracovat i druhým.

Časem, jsem dospěla k otázce, k čemu jsem povolána (odtud zřejmě slovo povolání). Po čem mé srdce opravdu touží?

Byla jsem zrovna na rodičovské a přišla mi nabídka práce z jedné společnosti, kde vyžadovali MBTI test. Takový test osobnosti, aby mohli posoudit, zda jsem pro danou pozici vhodný kandidát.

Do toho jsem komunikovala s Homeopatickou fakultou a klinikou v Brně, zda budou otevírat nový ročník homeopatie a zda se mohu přihlásit. K homeopatii mě zavedla touha pomoci svému synovi, když onemocní.

Chtěla jsem být v obraze, cítit se jistěji, abych věděla, co dělat a jak můžu pomoci.

Do toho mi tedy z MBTI testu vyšlo, že ideální kariéra pro mě je třeba takový básník, herec, kněz, výživový poradce, učitel či terapeut. To stejné mi potvrdily i karty, které si ráda pro inspiraci a moudrá slova vykládám.

Přesněji, vytáhla jsem si kartu "Terapeut".

A abych to brala asi opravdu vážně, tak mi z Homeopatické fakulty a kliniky napsali, že ročník klasické homeopatie se nyní nebude otevírat, ale otevře se první ročník edukační homeoterapie. 

Tohle vše se seběhlo tak rychle a v takovém krásném sledu, že jsem se nad tím jen pousmála, počkala několik měsíců než se ročník otevřel a byla jsem v tom 🙂

Život si mě přesně nasměroval tam, kde mě chtěl mít.

O nějakou dobu později, když jsem teda tu rodičovskou končila a hledala práci, tak ke mně opět přicházely informace o tom, ať následuji své poslání, své povolání, to k čemu jsem povolána. Mé srdce tak toužebně volalo. Znovu se mi mimochodem objevila karta Terapeut.

Potřebovala jsem ale nějaký impuls, který by mi to potvrdil, že jdu správně a zahnal by mé strachy. A taky že jsem ten impuls dostala. A kdo jiný by mi ho mohl dát, než můj učitel homeoterapie, s jehož požehnáním teď touhle cestou kráčím.

Tak jsem tady a teď a můžu i vás provádět na vaší cestě životem se vším, co přináší.