O Homeoterapii

Co je smyslem homeoterapie?

Pomoci lidem vědomě se svým životem pracovat. Homeoterapie pomáhá lidem podívat se na svůj životní příběh s láskou. Dává nám tak možnost svůj život nejdříve přijmout, a poté změnit to, co nám již v životě neslouží. 

Homeoterapie přijímá všechny životní okolnosti jako součást života. Nic není špatně nebo dobře. Každý z nás je pro tento svět stejně důležitý. Proto i homeoterapie přijímá každého bez předsudků a s pochopením. Za vším totiž stojí příběh.  

A vy si můžete uvědomit, že ten příběh píšete vy sami a vy sami ho můžete kdykoliv změnit.

Jak se ale říká: "Pod svícnem je největší tma." Proto je potřeba se na svůj životní příběh podívat trochu s odstupem. Podívat se do zrcadla. A tím zrcadlem je právě homeoterapeut, který dokáže s láskou příběh přijmout, nesoudit ho a převyprávět ho tak, aby klient uviděl a ve tmě již nestál.

Někdy jsou však i slova krátká, přestože mají velkou moc. Hlava často ví, ale srdcem to neprošlo. V takovém případě je potřeba klientovi jeho příběh převyprávět ještě "jemněji", aby ho dokázal vstřebat i srdcem a něco změnit.

V tuto chvíli si homeoterapeut bere na pomoc tzv. homeopatické esence.

Homeopatické esence působí na energetické úrovni a pokud člověk je otevřen tomu, něco slyšet a pochopit, tak mu tato esence v tomto pochopení pomůže.

Klient ale musí opravdu chtít něco změnit. Jsme totiž svobodné bytosti a nic se nestane bez našeho vnitřního souhlasu, se kterým bereme na vědomí i vlastní odpovědnost za výsledek.

Proto ani nelze očekávat, že homeoterapeut či homeopatická esence udělají práci za klienta.

Na něm samotném a na jeho vědomém rozhodnutí závisí, zda se jeho příběh bude odehrávat jinak. Třeba bez nějakých zdravotních potíží, vztahových průšvihů, pracovních neúspěchů, problémů v rodině, apod.

Nic z toho totiž není žádný trest. Špatná či dobrá karma. Jsou to jen důsledky všech našich rozhodnutí, která jsme kdy učinili. 

Fungování homeoterapie a změny, které přináší jsou tak rychlé, jak si klient sám dovolí a jak sám opravdu chce.

Pokud tedy víte, že chcete, aby se váš životní příběh odehrával jinak (ať už to znamená cokoliv), tak právě homeoterapie je způsob, jak vědomě život měnit a přitom s ním být stále v souladu (být ve stavu přijetí).